Zijn chemische stoffen. In 2002 bevatte driekwart van de 72 door de Environmental Working Group geteste producten ftalaten. Ftalaten kunnen in verband worden gebracht met geboorteafwijkingen, feminisering van baby jongens-, lever- en nierschade en onvruchtbaarheid. Ftalaten creëren ook dioxines die lucht, bodem en water vervuilen. Deze chemische stof dringt snel door in de huid en verspreidt zich over het hele lichaam. Ftalaten kunnen de hormoonhuishouding verstoren en zijn mogelijk kankerverwekkend. Greenpeace trof de stoffen eerder aan in het bloed van volwassenen en in het navelstrengbloed van pasgeborenen.